ręka


ręka
ręka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, lm M. ręce, D. rąk, N. rękami {{/stl_8}}{{stl_7}}|| {{/stl_7}}{{stl_8}}rękoma {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'chwytna część kończyny górnej od nadgarstka aż do palców; dłoń': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chude, drobne, kościste, spracowane ręce. Ucałować kogoś w rękę. Podać komuś rękę. Uścisnąć rękę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cała kończyna górna człowieka; ramię': {{/stl_7}}{{stl_10}}Długie, krótkie ręce. Lewa, prawa ręka. Podnieść ręce do góry. Złamać rękę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przenośnie: człowiek, ktoś – jako sprawca, podmiot jakiegoś działania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szukać rąk do pracy. Jakaś ręka zostawiła wiadomość. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwy komuś sposób działania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Widać w tym rękę mistrza.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}brać – wziąć {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w swoje [we własne] ręce; buchnąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w rękę [w mankiet]; być {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na rękę; być {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nie na rękę; być [stać się] ślepym narzędziem (w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękach); być [znajdować się] w dobrych rękach; ciepłą ręką; ciężka ręka [pięść, łapa]; dać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}broń do ręki; dać rękę; dać sobie głowę [rękę] uciąć (że); dać sobie rękę uciąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{za kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; dłoń [ręka] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}swędzi; dostać się [trafić] w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś, jakieś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; dostać {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w swoje ręce [łapy]; gołymi rękami; grać na cztery ręce; hojną ręką; iść [pójść, dostać się] w dobre ręce; iść [pójść] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na rękę; jak ręką odjął; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}jest w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękach; jeść {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z ręki; klei się [lepi się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do rąk; kłaść – położyć łapę [rękę i syn.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{na czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; lecieć przez ręce; lekką ręką; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}leży [spoczywa] w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyichś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękach; mieć brudne [nieczyste] ręce; mieć ciężką rękę {{/stl_7}}{{stl_8}}{do czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; mieć czyste ręce; mieć długie ręce; mieć dwie lewe ręce; mieć (dwie) lewe ręce {{/stl_7}}{{stl_8}}{do czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; mieć dziurawe ręce; mieć fach w ręku; mieć krew na rękach; mieć lekką rękę {{/stl_7}}{{stl_8}}{do czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; mieć lepkie ręce; mieć pełne ręce roboty; mieć rozwiązane ręce; mieć twardą rękę; mieć wolną rękę; mieć wszystkie atuty w ręku; mieć złote ręce; mieć związane ręce; można policzyć na palcach jednej ręki {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; móc sobie podać ręce; na {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; nawinąć się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}pod rękę; na własną [swoją] rękę; niech {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}Bóg [Pan Bóg, ręka boska] broni; nie mieć o co rąk zaczepić; nie móc ruszyć ręką; nie przyłożyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{do czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręki; nie wiedzieć, co zrobić z rękami; nosić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na rękach; obudzić się z ręką w nocniku; oddać [ofiarować] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękę; oddawać – oddać [przekazywać – przekazać i in.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w pewne [dobre] ręce; odmówić {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(swej) ręki; od ręki; paść [zginąć] z {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjejś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręki; patrzeć {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na ręce [palce]; pełnymi rękami; pieniądze przepływają przez {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; plamić – splamić ręce {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}krwią; podać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}[wyciągnąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{do kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}] przyjazną dłoń [rękę]; podawać – podać sobie ręce; podawać – podać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękę; podnosić – podnieść rękę {{/stl_7}}{{stl_8}}{na kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; podpisywać się – podpisać się {{/stl_7}}{{stl_8}}{pod czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}(obiema rękami); pod ręką; prawa ręka {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjaś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; precz z łapami [z rękami]; (prędzej) {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}kaktus na dłoni [na ręce] wyrośnie [urośnie]; (prędzej) {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}włosy na dłoni [na ręce] wyrosną [urosną]; prosić [poprosić] o rękę; prowadzić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}za rękę [rączkę]; przechodzić – przejść przez {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; przechodzić – przejść w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; przechodzić z rąk do rąk; przekazywać {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z rąk do rąk; przemówić {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do ręki [do kieszeni]; przyjazna dłoń [ręka]; przykleiło się [przylepiło się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}do rąk [do ręki]; przykładać – przyłożyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{do czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękę; robota pali się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w rękach; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rozwiązuje {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; rządy twardej [silnej] ręki; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}samo lezie [pcha się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w ręce [do rąk]; siedzieć [czekać, przyglądać się] z założonymi rękami; składać – złożyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; skupiać – skupić {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w swoich rękach; ściskać [uścisnąć] {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}dłoń [rękę]; (trzymać) ręce przy sobie; trzymać (w rękach) nici {{/stl_7}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; trzymać się {{/stl_7}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękami i nogami; ubiegać się [starać się] o {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękę; umywać – umyć ręce; urobić sobie ręce po łokcie; wędrować [przechodzić] z rąk do rąk; wiązać – związać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; wolna [swobodna] ręka; wpadło {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w ręce [w rękę]; wpaść w {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręce; wszystko leci {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z rąk; wychodzić – wyjść {{/stl_7}}{{stl_8}}{z czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}obronną ręką; wyciągać – wyciągnąć rękę [ręce] po władzę; wyciągnąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{do kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}rękę; wymykać się – wymknąć się {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}z rąk; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}wyszło spod {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjejś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręki; wytrącać – wytrącić {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}broń z ręki; z drugiej ręki; z gołymi rękami; z otwartymi rękami; z pierwszej ręki; z pocałowaniem ręki; z ręką na sercu; z trzeciej ręki; zacierać ręce; złapać {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}za rękę; zostawiać – zostawić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w pewnych [dobrych] rękach; zostawić [dać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}wolną [swobodną] rękę; żeby {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ręka uschła; żyć z ołówkiem w ręku; żyć z pracy rąk {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Řeka — Řeka …   Deutsch Wikipedia

  • Reka — bezeichnet: slowenische Wort für „Fluss“, speziell Reka (Fluss), Fluss in Slowenien slowenische Bezeichnung für die kroatische Stadt Rijeka Reka (Kladovo), Dorf in der Gemeinde Kladovo in Serbien Schweizer Reisekasse Die Abkürzung REKA steht für …   Deutsch Wikipedia

  • Réka — is an old Hungarian female given name from the 10th century. It is of Hun descent, originally being Rika, derived from the Turkish Arikan. Over time it changed into forms like Kreka or Rekam and eventually into Réka. Affectionate forms are… …   Wikipedia

  • Réka — ist ein sehr alter ungarischer Frauenname aus der Zeit der Landnahme. Der Name ist hunnischen Ursprungs und lautete ursprünglich Rika, abgeleitet vom türkischen Arikan. Er hat sich im Laufe der Zeit in Formen wie Kreka oder Rekam und schließlich… …   Deutsch Wikipedia

  • Reka — may be: *Reka River * Reka Devnia hoard *Reka Schweizer Reisekasse *Reka Nyari …   Wikipedia

  • Reka — Reka, 1) Karstfluß in Krain, entspringt südwestlich vom Schneeberg, fließt nordwestlich in einer Länge von 40 km und verschwindet in den Grotten von St. Kanzian (s. d. und Tafel »Höhlen I u. II«). Der 35 km westlich von da bei Duino zutage… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Reka — Reka, österr. Karstfluß, berühmt durch Wasserfälle, fließt 30 km unterirdisch durch die Höhlen von St. Kanzian und mündet als Timavo in den Golf von Triest …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Réka — ž naselje (u blizini Koprivnice) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Reka — Réka ž DEFINICIJA naselje (u blizini Koprivnice), 1477 stan. ONOMASTIKA v. rijeka …   Hrvatski jezični portal

  • reka- Ⅰ — *reka , *rekam germ., stark. Neutrum (a): nhd. Geradheit, Richtigkeit; ne. straightness, rightness; Rekontruktionsbasis: afries.; Etymologie: idg. *reg̑ (1), Adjektiv, Verb, Substantiv …   Germanisches Wörterbuch